ติดต่อสอบถามได้ที่

ที่อยู่

กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

Email

  prconference@up.ac.th

Website

www.prc.up.ac.th

เบอร์ติดต่อ

โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048
โทรศัพท์มือถือ 08 2629 1970
โทรสาร 0 5446 714

ติดต่อเอกสารบทความวิจัย (วริศรา  คลังนุ่ม, รัชฏาภรณ์  แก้วสืบ)

ติดต่อเอกสารการเงิน    (ฐิติรัตน์ ทองคำเปลว)

ติดต่องานด้านทั่วไป           (สิริทัชญา  พามณี, จักรพงค์ มาลีพัตร)


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 AM - 4:30 PM   (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เสาร์ - อาทิตย์

ปิด

แผนที่เดินทาง