ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4