ลงทะเบียนพะเยาวิจัย 5
รายชื่อผู้ลงทะเบียน(ชำระเงินแล้ว)

กำหนดส่งผลงาน

My image
เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ
  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. กลุ่มการวิจัยสถาบัน (R2R)

     ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2558     

ประกาศผลการพิจารณา


       2 พฤศจิกายน 2558

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข และการชำระเงิน


      27 พฤศจิกายน 2558

นำเสนอผลงานวิจัย       28-29 มกราคม 2559ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4