You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ วารสารนเรศวรพะเยา

facebook twitter line 
852
  
ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ วารสารนเรศวรพะเยา ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ วารสารนเรศวรพะเยา

เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/9/2565 15:38:26

พะเยาวิจัย
พะเยาวิจัย 13

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

เปิดแผนที่

ติดตามทาง SOCIAL UPDATES

ติดต่อเอกสารบทความวิจัย
(วริศรา คลังนุ่ม, รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)

ติดต่อเอกสารการเงิน
(ฐิติรัตน์ ทองคำเปลว)

ติดต่องานด้านทั่วไป
(สิริทัชญา พามณี, จักรพงค์ มาลีพัตร)